کد مطلب: 15453

مصوبات شماره سه

سه شنبه ۲۳ تير ۱۳۹۴

           
بسمه‌تعالی
«صورت‌جلسه برگزاری شورای علمی- پژوهشی استانی»
استان:البرز                تاریخ:23/3/94                زمان:.شنبه               مکان:مدیریت استان
 
حاضرین:حجت الاسلام و المسلمین بنی احمدی، حجت الاسلام و المسلمین باقی زاده،جناب آقای دکتر اکبری.
خانم ها: جهازی ، اصغری نزاد ، علیزاده ، رحیمیان ، فرهاد کیائی،هاشم خانی ،حاتمی ،فاخری،بیات ،امانی،شریفی.
غایبین:.......................................................................................................................................
دستورات جلسه:  راه کارهای حل آسیب ها در عرصه برنامه ریزی با محوریت آموزش پژوهش محور
مدیر جلسه:حجت الاسلام والمسلمین بنی احمدی                             دبیرجلسه:خانم فرهاد کیائی
 
مشروح مذاکرات:                                                                                                                                    
در این جلسه که با حضور پژوهشگران برتر مدارس و برخی از معاونین پژوهش برگزار شد براموری تکیه داشت که به اجمال به آنها اشاره می شود از جمله آسیب هایی که 
به طور کل متوجه بحث آموزش پژوهش محور است :
الف)عوامل محیطی :مانند عدم دسترسی به منابع علمی در استان ،عدم حمایت های لازم مدرسه در فرایندهای مختلف تحقیق ، خلا راهنمایی های سودمند ، نبود نظارت دقیق
بر امر نگارش و رعایت آیین نامه توسط استاد ومعاون پژوهش مدرسه ،عدم حمایت های تشویقی ، خلا در ارزیابی ها ، ضعف اخلاق پژوهشی در برخی موارد ، ضعف پشتیبانی
و حمایت از آثار تحقیقی ، عدم دسترسی به الویت های پژوهشی سازمان ها و نهادها ،عدم تخصص استاد راهنما در موضوع ...
ب)عوامل مربوط به پژوهشگر:عدم اشراف یا علاقه محقق به موضوع ، عدم آشنایی با ابزارهای مختلف تحقیقی مانند نرم افزار ها و ...،عدم مسئله محور بودن موضوعات و ...
راهکارها:
1-کمک به پژوهشگر در انتخاب موضوع از طریق نیاز سنجی و اخذ الویت های پژوهشی از سازمان ها و ارگان ها.
2-اختصاص وقتی در هفته از سوی استاد راهنما جهت راهنمایی دقیق و علمی.
3-ایجاد انگیزه برای پژوهشگر از قبیل : جوایز مادی و معنوی ، شناسایی و معرفی پژوهشگران برتر ، حمایت از چاپ و نشر آثارو...
4-استفاده از ارزیابان مجرب و متخصص در حیطه موضوع پژوهشگر.
5-تامین نیازهای سخت افزاری و نرم افزاری و کتابخانه ای در حد توان.
6-برگزاری دوره ها و کلاس هایی علاوه برکلاس روش تحقیق در مدارس از جمله:آشنا کردن طلبه با مراکز پژوهشی مختلف و نحوه انتشار آن ، نحوه قرارداد نویسی ،
آموزش اخلاق حرفه ای پژوهشی.
7-ملتزم نمودن اساتید راهنما و داور به رعایت آیین نامه نگارش تحقیق پایانی .
موارد طرح شده پس از بررسی و تجمیع در قالب دستورالعمل به مدارس ابلاغ خواهد شد.
 
 
پیشنهاد‌های جدید و نوآورانه اعضای شورا (همسو با نیازها)
-  کمک به پژوهشگر در انتخاب موضوع از طریق نیاز سنجی و اخذ الویت های پژوهشی از سازمان ها و ارگان ها.
-  برگزاری دوره ها و کلاس هایی علاوه برکلاس روش تحقیق در مدارس از جمله:آشنا کردن طلبه با مراکز پژوهشی مختلف و نحوه انتشار آن ،
نحوه قرارداد نویسی ، آموزش اخلاق حرفه ای پژوهشی.
      
دستور جلسه و نشست آینده:
راه کارهای حل آسیب ها در عرصه آثار طلاب ، با حضور اعضای شورای مدارس
 
مشروح مصوبات:
ردیف
عناوین مصوبه
مسئول اجرا
زمان‌بندی اجرا
1
ملتزم نمودن اساتید راهنما و داور به رعایت آیین نامه نگارش تحقیق پایانی  در ضمن دعوت در جلسه شورای علمی پژوهشی استان
معاون پژوهش استان
13/4/94
2
 
 
 
3
 
 
 
4