کد مطلب: 15451

مصوبات شماره دو

سه شنبه ۲۳ تير ۱۳۹۴

           
بسمه‌تعالی
«صورت‌جلسه برگزاری شورای علمی- پژوهشی استانی»
استان:البرز  تاریخ:2/3/94   زمان:شنبه   مکان:مدیریت استان
 
حاضرین:حجت الاسلام و المسلمین دکتر باقی زاده،جناب آقای دکتر اکبری
خانم ها جهازی ،اصغری نژاد ،فرهاد کیائی ،علیمحمد زاده
غایبین:.................................................................
دستورات جلسه: آسیب شناسی پژوهش در عرصه های برنامه ریزی ،آثار طلاب
مدیر جلسه:حجت الاسلام و المسلمین بنی احمدی             دبیرجلسه:خانم فرهاد کیائی
مشروح مذاکرات:
در این جلسه که به دلیل مشغله جناب آقای حمید محمدی بدون حضور ایشان تشکیل شد در دو عرصه
برنامه ریزی وآثار طلاب آسیب شناسی پژوهشی صورت گرفت که اهم موضوعات طرح شده بدین شرح است:                                     
آسیب شناسی در عرصه برنامه ریزی
1-عدم سیاست گذاری پژوهشی
2-کم بودن اختیارات معاون پژوهش استان
3-قالب بودن نظام آموزشی
4. نیاز به قرار دادن ساعت پژوهشی
5-شأن مادری و همسری با محوریت آموزشی به نحو کامل با مباحث پژوهشی همخوانی ندارد
6-باید گرایش های پزوهشی طلاب از ابتدا مشخص شود،کلام محور-فلسفه محور و...
7-مشخص نبودن هدف غایی در امر پژوهش
8-گرایشی نبودن تحقیق ها با توجه به کار گروهی و مشارکتی
9-واگذاری امور پژوهشی به غیر متخصصین
10-صرف نمودن تمام توان پژوهشی در برخی مدارس در سالهای اولیه و سلب شدن انگیزه پژوهشی
11- عدم در نظر گرفتن سیستم تشویقی
12-عدم تدوین نظام جامع پژوهشی برای طلاب سطح دو
13-عدم برنامه ریزی در مهارت های پژوهشی (آسیب شناسی برنامه ریزی)
14-عدم گزینش مناسب اساتید راهنما و داور
14-عدم ضمانت اجرایی مصوبات شوراها
 
آسیب شناسی در عرصه آثار طلاب
1-عدم شناسایی مشکلات جامعه (دور بودن آثار از واقعیات جامعه-عدم مسئله محوری)
2-عدم وجود مجلات تخصصی در سطوح مختلف حوزه جهت ایجاد انگیزه
3-عدم روشمند بودن آثار و استفاده از شیوه های نوین مانند تحقیقات میدانی
4-مشخص نبودن الویت های پژوهشی برای طلاب
5-ضعف فرهنگ پژوهشی
6-عدم اعتماد به نفس
7-عدم آشنایی طلاب با آثار اساتید و سایر طلاب
8-عدم برگزاری جشنواره های پژوهشی استانی
 
پیشنهاد‌های جدید و نوآورانه اعضای شورا (همسو با نیازها)
قرار دادن تمامی صورتجلسات شورا در سایت پژوهش استان
 
دستور جلسه و نشست آینده:
آسیب شناسی پژوهش در عرصه های اساتید و شورا ها 
 
مشروح مصوبات:
ردیف
عناوین مصوبه
مسئول اجرا
زمان‌بندی اجرا
1
برگزاری جشنواره های پژوهشی
معاون پژوهش استان
تا زمستان 94
2
 
 
 
3
 
 
 
4