کد مطلب: 15450

مصوبات شماره 1

سه شنبه ۲۳ تير ۱۳۹۴

           
بسمه‌تعالی
«صورت‌جلسه برگزاری شورای علمی- پژوهشی استانی»
استان:البرز        تاریخ:30/1/94     زمان:یکشنبه   مکان:مدیریت استان
 
حاضرین:حجت الاسلام و المسلمین بنی احمدی، حجت الاسلام و المسلمین باقی زاده،جناب آقای دکتر اکبری.
خانم ها: جهازی ، اصغری نزاد ، علیمحمد زاده ، رحیمیان ، فرهاد کیائی
غایبین:............................................................................................................
دستورات جلسه: ارائه محورهای نظرات هم اندیشی و تقویم زمانبندی شورا         
مدیر جلسه:حجت الاسلام و المسلمین بنی احمدی                        دبیرجلسه:خانم فرهادکیائی
مشروح مذاکرات:                                                                                                                                    
ضمن ارائه محورهای نظرات هم اندیشی شوراهای علمی پژوهشی استان و بحث و تبادل نظر در رابطه با محور های طرح شده،برخی از اعضای شورا خواستار ارتقاء ظرفیت استانی در برخی از هم اندیشی ها شده تا اعضای بیشتری بتوانند در جلسات شرکت کنند.همچنین نشست های تخصصی میان  شوراهای علمی پژوهشی استان ها جهت تبادل نظر و استفاده از تجربیات ایشان برگزار گردد.
در این جلسه در رابطه با تقویم زمانبندی شورا و دستورات جلسه نیز صحبت هایی مطرح گردید که به جهت تجمیع نظرات، اصل مباحث در صورتجلسه بعدی اعلام خواهد شد.
 
پیشنهاد‌های جدید و نوآورانه اعضای شورا (همسو با نیازها)
برگزاری نشست های تخصصی میان  شوراهای علمی پژوهشی استان ها جهت تبادل نظر و استفاده از تجربیات ایشان (چرا که در هم اندیشی برگزار شده توسط مرکز چنین فرصتی فراهم نیامد)
 
دستور جلسه و نشست آینده:
بررسی تقویم زمانبندی و تنظیم آن بر اساس مباحث مطرح شده