کد مطلب: 14390

منشور اخلاقی پژوهش استان البرز

چهارشنبه ۲ ارديبهشت ۱۳۹۴

منشور اخلاق پژوهش
 
با استعانت از خداي سبحان و با اعتقاد راسخ به اينكه عالم محضر خداست و او همواره ناظر بر اعمال ماست
و به منظور انجام شايسته پژوهشهاي اصيل، توليد دانش جديد و بهسازي زندگاني بشر:
ما طلاب و اساتید راهنما و مشاور و اعضا کمیسیون پایان نامه ها و شورای علمی پژوهشی تحقیقات پایانی حوزه های علمیه استان البرز:
تمام تلاش خود را براي كشف حقيقيت و فقط حقيقت به كار خواهيم بست و از هر گونه جعل و تحريف در فعاليتهاي علمي پرهيز مي كنیم.
حقوق پژوهشگران، سازمانها و ساير صاحبان حقوق را به رسميت مي شناسيم و در حفظ آن مي‌كوشيم.
به مالكيت مادي و معنوي آثار پژوهشي ارج مي نهيم و براي انجام پژوهشي اصيل اهتمام ورزيده و از سرقت علمي و ارجاع نامناسب اجتناب مي‌كنيم.
ضمن پايبندي به انصاف و اجتناب از هرگونه تبعيض و تعصب، در كلية فعاليتهاي پژوهشي، رهيافتي نقادانه اتخاذ خواهيم كرد.
ضمن امانت‌داري از منابع و امكانات اقتصادي، انساني و فني موجود استفاده بهره‌ورانه خواهيم كرد.
در انتشار غيراخلاقي نتايج پژوهش نظير انتشار موازي، همپوشان و چندگانه (تكه‌اي) پرهيز مي‌كنيم.
اصل محرمانه بودن و رازداري را محور تمام فعالیتهاي پژوهشي خود قرار مي‌دهيم.
در همة فعاليتهاي پژوهشي به منافع ملي توجه كرده براي تحقق آن مي‌كوشيم.
خويش را ملزم به رعايت كلية هنجارهاي علمي رشتة خود، قوانين و مقررات، سياستهاي حرفه‌اي، سازماني، دولتي و راهبردهاي ملي در همة مراحل پژوهش مي‌دانيم.
رعايت اصول اخلاق در پژوهش را اقدامي فرهنگي مي‌دانيم و به منظور بالندگي اين فرهنگ به ترويج و اشاعة آن در جامعه اهتمام مي‌ورزيم.