کد مطلب: 12784

زندگی با قرآن

دوشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۳

پیامبر گرامی اسلام «صلی الله علیه و آله و سلم»می فرمایند: کسی که قرآن را شعار و شیوه خود قرار دهد، خدا او را سعادتمند گرداند.
پیامبر گرامی اسلام «صلی الله علیه و آله و سلم»می فرمایند:
کسی که قرآن را شعار و شیوه خود قرار دهد، خدا او را سعادتمند گرداند.