کد مطلب: 11810

نشانه جوانمردی و عدالت

سه شنبه ۱۸ شهريور ۱۳۹۳

پیامبر گرامی اسلام «صلی الله علیه و آله و سلم» می فرمایند: هرکس در معاشرت با مردم به آنان ظلم نکند. دروغ نگوید و خلف وعده ننماید جوانمردیش کامل ، عدالتش آشکار، برادری با او واجب و غیبتش حرام است.
پیامبر گرامی اسلام «صلی الله علیه و آله و سلم» می فرمایند:
هرکس در معاشرت با مردم به آنان ظلم نکند. دروغ نگوید و خلف وعده ننماید جوانمردیش کامل ، عدالتش آشکار، برادری با او واجب و غیبتش حرام است.  
خصال صدوق ص 208