کد مطلب: 8561

برگزاری مسابقه سراسری حفظ قرآن کریم با ترجمه

دوشنبه ۲۹ مهر ۱۳۹۲

مسابقه سراسری حفظ قرآن کریم با ترجمه در روز 92/8/8 در مدرسه علمیه فاطمیه با حضور حافظان 10-15و 30 جزء برگزار می شود.
  • اطلاعیه های فرهنگی