کد مطلب: 17076

برگزیدگان کتابخوانی آثار شهید مطهری

شنبه ۲۸ آذر ۱۳۹۴

اسامی برندگان مرحله مدرسه ای (راه یافتگان به مرحله استانی)

مسابقات کتابخوانی آثار شهید مطهری

94-93

 

امتیاز

 

مدرسه

 

نام و نام خانوادگی

 

بقیع

بدری لنگرودی

 

بقیع

زهرا صباغی

 

بقیع

زهره گلناری

 

کوثر

فاطمه تقی زاده

 

کوثر

آزاده شکوهی

 

کوثر

آزاده فردوسی

 

کوثر

فرانک الوندی

 

کوثر

اعظم عزیزی

رتبه دوم کشوری

شهید مطهری

مهر ناز افشار پور

 

شهید مطهری

مینا کرمی

 

شهید مطهری

مهتاب رسولی

 

شهید مطهری

زهرا عسگری

 

شهید مطهری

سمیرا کوچکی