دفترچه راهنمای دوره بازپذیری

یکشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۲

عناوین و سرفصل دروس نیمسال اول سال تحصیلی 93-92

یکشنبه ۱۰ شهريور ۱۳۹۲

عناوین و سرفصل دروس نیمسال اول سال تحصیلی 93-92

تقویم تحصیلی نیمسال اول سال تحصیلی 93-92

شنبه ۹ شهريور ۱۳۹۲

تقویم تحصیلی نیمسال اول سال تحصیلی 93-92

جدول زمانبندی امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 93-92

شنبه ۹ شهريور ۱۳۹۲

جدول زمانبندی امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی 93-92

قابل توجه طلاب محترم سطح 2و3

یکشنبه ۳ شهريور ۱۳۹۲